Rekrutacja/Dokumenty wymagane przy przyjęciu

 Warunki rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2020/2021

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły średniej (nie jest wymagana matura) oraz złożenie kompletu dokumentów.

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej wniosek oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej w postępowaniu rekrutacyjnym należy zeskanować/zrobić zdjęcie i przesłać na adres email szkoły: stud_med_gliwice@op.pl

Po ustaniu okresu pandemii, oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły.

 

1. Kandydaci składają następującą dokumentację

- Wniosek do Dyrektora - pobierz


- świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie


- potwierdzenie szczepień przeciwko WZW typ B


-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (kandydaci odbierają w sekretariacie Szkoły skierowania na badania)


- wyniki badań na nosicielstwo bakterii schorzeń jelitowych

 

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz

 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - pobierz


- 2 fotografie (37mm x 52mm)


oraz
- białą papierową teczkę na dokumenty