Rada Słuchaczy

 

 Rada Słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach

 

44-100 GLIWICE, ul. Chudoby 10

NIP: 631-21-78-389

Tel./fax: 32 231 22 55

e-mail: stud_med_gliwice@op.pl

 

Konto Nr: 95 1050 1298 1000 0090 8002 9524