Tablica Ogłoszeń/Plany Zajęć

_______________________________________________________________________________________

Dyrekcja Centrum informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 24 listopada 2020r zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem COVID -19 . przywraca się do realizacji  zajęcia z  zakresu praktycznej nauki zawodu  w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia.

Od dnia 30 listopada 2020r. tj. od poniedziałku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego następuje zmiana tygodniowego planu zajęć w zakresie organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu.

Nowy plan obowiązywać będzie od dnia 30 listopada.

 

Z upoważnienia Dyrektora:

mgr Jolanta Jankowska

Kierownik laboratorium

 

_______________________________________________________________________________________

Odbiór świadectw wraz z dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie

od dnia 20.10.2020 w godzinach 8.00-15.00 - wejście od ul. Chudoby

_______________________________________________________________________________________

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w budynku Centrum pamiętamy o:

- maseczkach lub przyłbicach

- dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku

- zachowaniu dystansu społecznego - min. 1,5 metra

_______________________________________________________________________________________

 

Kierunki Dzienne - Plan Zajęć - pobierz

Kierunki Dzienne (wszystkie klasy) - TYMCZASOWY Plan Zajęć 10.05-14.05.2021

Kierunki Dzienne - Terminarz egzaminów semestralnych - pobierz

Kalendarium Roku Szkolnego - pobierz

_______________________________________________________________________________________

 

KIERUNKI ZAOCZNE

 

Terminy Zjazdów semestr wiosenny - pobierz

Kierunki Zaoczne - Terminarz egzaminów semestralnych - pobierz

 

Plan zajęć dla specjalności

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ - pobierz

OPIEKUN MEDYCZNY - pobierz

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - pobierz

 

_______________________________________________________________________________________

 

Uwaga

 

Ważne informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące środków ostrożności w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu?

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów placówek oświatowych

 

Bezpłatne wsparcie psychologiczne na rzecz osób potrzebujących wsparcia psychologicznego i porady lekarskiej z powodu epidemii i jej skutków

 

_________________________________________________________________________