Doradztwo Zawodowe

DORADCA ZAWODOWY

mgr inż. Anna Mercik  

 

Godziny Dyżuru:

Piątek        08:30  -  14:30 

 

Dyżury w wyżej wskazanych godzinach pełnione są w sali nr 318

Doradca zawodowy udziela informacji oraz służy swoją pomocą w zakresie:

 

  • planowania kariery zawodowej
  • planowania dalszej ścieżki edukacyjnej czyli tzw. dalszego rozwoju zawodowego (wybór szkolenia/kursu/studiów/szkoły/kierunku kształcenia)
  • możliwości przezawodowienia
  • rozpoznawania rynku pracy pod kątem posiadanych predyspozycji zawodowych
  • zapoznania z metodami aktywnego poszukiwania pracy
  • przygotowania dokumentów aplikacyjnych
  • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
  • sprecyzowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów