Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych w roku szkolnym 2020/2021 w których zajęcia rozpoczynają się od września 2020r.

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11.05.2020r. do 23.06.2020r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 22.07.2020r. do 27.07.2020r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 24.06.2020r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 29.07.2020r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 10.07.2020r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 14.08.2020r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13.07.2020r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 17.07.2020r.

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 11.05.2020r. do 14.07.2020r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 22.07.2020r. do 18.08.2020r.

6. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, a także orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 134 ust.1, pkt 2. ustawy Prawo Oświatowe od 13.07.2020r. do 20.07.2020r. Termin w postępowaniu uzupełniającym  od 17.07.2020r. do 21.07.2020r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.07.2020r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 24.08.2020r.